เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานประจำปี ๒๕๔๔ ณ ลำน้ำโขง โรงเรียนเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”


นายโสภณ นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่างานประเพณีออกพรรษาของทุกๆ ปี ชาวอำเภอเชียงคานจะจัดให้มีการแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขงเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและแสดงออกถึงความสามัคคีในชุมชน โดยเฉพาะอำเภอเชียงคานกับเมืองชะนะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพเป็นประจำทุกปี ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ปีนี้ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพ จะมีการแข่งขันในวันที่ ๑๓ ตุลาคมที่จะถึงนี้ ทางอำเภอจะส่งเรือยาวไปร่วมในการแข่งขัน นอกจานี้นายโสภณ นายอำเภอเชียงคาน ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือพร้อมใจในการจัดงานแข่งเรือในครั้งนี้ โดยเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย ที่มาส่งเสริมให้การแข่งเรือยาวที่เชียงคานปีนี้ปลอดเหล้า ซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดเลย(สคล.) เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ  การทะเลาะวิวาท และเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน  เจ้าภาพพื้นที่ในการจัดงานรู้สึกปลื้มใจ ที่การแข่งขันเรือยาวในปีนี้ที่เชียงคาน มีความสนุก ปลอดภัย ไร้แอลกฮอล์ เป็นการสร้างกระแส รณรงค์ เพื่อการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ผลจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทำให้ชุมชนจัดงานบุญประเพณีต่างๆ มีเหล้าเบียร์ลดน้อยลงหรือปลอดเหล้า เช่น งานศพ  งานทอดกฐิน เป็นต้น